Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 17. 5.

P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Řetůvka

dle Zákona č. 128/2000 Sb., § 16 odst.2, písm.f

ve středu dne 17. 5. 2017 od 16.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude:

Projekt Domovní ČOV, VÝZVA č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci NPŽP

 

          

                                                                         Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Radka Hudcová, starostka

Vyvěšeno: 24. 4. 2017

Sejmuto: 19. 5. 2017