JEL SE ŘETŮVSKÝ PEDÁL

28. ročník Řetůvského pedálu se uskutečnil dne 17. června 2017 za vcelku drsného počasí, když se teplota po celý den pohybovala mezi 10 a 15 °C, což pocitově ještě zhoršoval nepříjemný studený nárazový vítr, přesahující chvílemi rychlost 10 m/s, převážně severozápadního směru. Vše doplnily občasné přeháňky, které sice nebyly příliš vydatné, ale za daných teplotních a větrných podmínek byly poměrně nepříjemné.

Součástí akce byla též tradiční cílová jízda "Hledej Řetůvku!", která se konala již podevatenácté.

Přes nepříjemné podmínky do Řetůvky dorazilo celkem 123 našich věrných příznivců, které jsme u naší hospůdky vřele přivítali a snažili se všechny co možná nejlépe pohostit.

Naprostá většina cyklistů z tras Řetůvského pedálu také dorazila úspěšně do cíle (poslední se pro diplom zastavil až před 20. hodinou už u nás doma). Sice nám zbylo pár nevyzvednutých diplomů, ale chápeme, že za daného počasí se zejména těm, kteří bydlí někde při trase, už do Řetůvky dojet nechtělo. Pevně veříme, že nikdo z nich neměl na naší akci žádné vážnější problémy, ať již technického nebo zdravotního rázu, nebo snad dokonce nehodu.

Rád bych touto cestou poděkoval za ochotu a osobní nasazení všem spolupořadatelům a osazenstvu kontrol v Nových Hradech a Proseči. Někteří skutečně promrzli až na kost, zdá se, že jsme se s naší akcí tentokrát trefili do nejchladnějšího dne celého měsíce.

Krátká zprávička z naší kuchyně: Nakonec se podařilo sníst veškerou zásobu dršťkové polévky a guláše zbylo jen pár porcí. Usmažili jsme téměř 10 kg hranolek a počet snězených řízků a smažených sýrů odhadujeme na cca 50 ks. Také bramboráky zmizely téměř beze zbytku. Vše tedy nasvědčuje tomu, že u nás všem chutnalo. Všem, kteří se podíleli na přípravě jídel a koláčů i samotné práci v kuchyni během akce, patří můj velký dík.

Na závěr mé krátké zprávičky uvádím základní statistiku - rozložení účastníků dle absolvovaných tras:

  • Silniční trasy: 76 cyklistů
  • Horské trasy: 10 cyklistů
  • Cílová jízda: 37 cyklistů

Všem 123 účastníkům patří poděkování pořadatelů.

Více naleznete na webu http://www.retuvskypedal.cz/