POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 13. 9.

P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva konané

ve středu dne 13. 9. 2017 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

 

Na programu jednání bude mimo jiné:

 

- Rozpočtové opatření

- Informace o volbách do poslanecké sněmovny PČR

           

                                                                         Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Radka Hudcová, starostka

Vyvěšeno: 1. 9. 2017

Sejmuto: 13. 9. 2017