POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zveme Vás na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve středu dne 19. 12. 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce.

 

Na programu jednání bude mimo jiné:

. Projednání a schválení rozpočtu obce Řetůvka na rok 2019

. Schválení rozpočtových opatření

. Projednání a schválení dodatku POV Řetůvka 2018 - 2022

. Informace o zřízení komisí obce

. Informace o plánu kulturních a společenských akcí

 

Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Ing. Pavel Bělovský st., starosta