aktuality

1.7. 2016 - zpravodaj

Řetůvka

17.6.2016 - pozvánka

Řetůvka

2.6.2016 - pozvánka

Řetůvka

25.5.2016 - volby do senátu

Řetůvka

25.5.2016 - výdej naturálií

Řetůvka

21.5.2016 - územní plán

Řetůvka Řetůvka

21.5.2016 - objížďka

Řetůvka Řetůvka

21.5.2016 - omezení provozu

Řetůvka Řetůvka

10.3.2016 - pozvánka na veřejné zasedání

Řetůvka

25.3.2016 - pozvánka na akci

Řetůvka

25.3.2016 - výběrové řízení

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici zaměstnance MAS ORLICKO, z. s. . Jedná se o pracovní pozici „Finanční manager" s místem výkonu - Žamberk. Více informací naleznete po kliknutí zde nebo na webových stránkách mas.orlicko.cz. Termín uzávěrky pro zaslání přihlášky do VŘ je 7. 4. 2016.

25.3.2016 - inzerát

Společnost ARMAT spol. s r .o.
561 41 Řetová 82
přijme
SKLADNÍKA

celý inzerát po kliknutí zde

10.3.2016 - dopis od starosty Sloupnice

Zastupitelstvo obce Řetůvka
V sobotu 5. března 2016 naše obec pořádala tradiční setkání se seniory. Každoročně se snažíme pro naše starší občany připravit zajímavé povídání a kulturní program. Na hlavní program jsme si opět pozvali známou dechovou kapelu ze sousední vesnice Řetůvky - Řetůvanku. Její věhlas je znám široko daleko, a tak bylo snadné rozhodování, koho pozvat. Již jednání s panem kapelníkem o termínu bylo příjemné a dávalo záruku kvalitního vystoupení. Dohodli jsme se i na tom, že nám ozvučí i vystupijící před jejich produkcí. Samotné vystoupení předčilo očekávání a nemělo chybu. Přítomní, a že jich bylo skoro 150 si s chutí zaspívali známé písničky a mladší "duchodci" si s gustem zatancovali. Ohlášený konec setkání projevili přítomní nespokojeností, ale poté následoval dlouhotrvající potlesk, kterým dali kapelníkovi i muzikantům najevo, že vystoupení mělo výbornou úroveň. Bylo slíbeno, že pokud bude zájem, obec uspořádá za účastí Řetůvanky ples nebo jiné příjemné posezení. Je dobře, že takovýto druh hudby stále žije a že ho provozují i mladí lidé, v kterých je záruka, že lidové písničky v podání kvalitních souborů nezaniknou. Ať si říká kdo chce co chce, ale lidové písničky a dechovka k naší mentalitě prostě patří.
Nezbývá nám, jen tiše závidět, že tak malá obec jako je Řetůvka je spojena s tak kvalitním souborem, který ji dělá dobrou reklamu a reprezentuje ji nejen v našem regionu, ale jak jsem se dozvěděl i zahraničí.
Přeji kapele hodně spokojených posluchačů, bohatých pořadatelů a tolerantní partnery.
Ve Sloupnici dne 7. března 2016

Josef Škeřík
starosta Obce Sloupnice

19.12. 2015 - zpravodaj

Řetůvka

16.12. 2015 - svozový plán odpadu na rok 2016

Zveřejňujeme celoroční plán odvozu odpadu.

celý dokument naleznete po kliknutí zde nebo ve složce obec/dokumenty/ostatní dokumenty

1.12. 2015 - pozvánka

Řetůvka

26.11. 2015 - pozvánka na veřejné zasedání

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 9. 12. 2015 od 17. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude :

. Projednání a schválení rozpočtových opatření

. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012(odpady)

. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2015 (odpady)

. Projednání a schválení výpůjční smlouvy na kompostéry

. Informace o sport.kulturních akcí na rok 2016

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

9.11. 2015 - pozvánka

Řetůvka

2.11. 2015 - pozvánka

Řetůvka

27.10. 2015 - pozvánka na veřejné zasedání

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 11.11. 2015 od 19. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude :

- Návrh projednání a schválení obecního rozpočtu na rok 2016

navrhovaný rozpočet ke shlédnutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

21.9. 2015 - výdej objednávek

Řetůvka

1.9. 2015 - Ceny Pardubického kraje

Nominovat osobnosti kraje je možné do konce září

Letos opět můžete sami navrhnout svého favorita na ceny Pardubického kraje. S posledním zářijovým dnem se uzavřou návrhy na třetí ročník ocenění. Nominace na zajímavé osobnosti je možné zasílat ve dvou kategoriích. Tou první je cena Za zásluhy o Pardubický kraj a druhou Cena Michala Rabase za záchranu. celý článek

31.8. 2015 - výkup jablek

Řetůvka

25.8. 2015 - pozvánka

Řetůvka

12.8.2015 - upozornění

Kvůli suchu stále hrozí požáry. Důležitá je ohleduplnost občanů!!

celý text na stránkách krajského úřadu po kliknutí zde

Upozornění - Hospodárné nakládání s podzemními a povrchovými vodami v době sucha na území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí

celý dokument městského úřadu Ústí nad Orlicí po kliknutí zde

12.8.2015 - dovolená na obecním úřadě a "kotlíkové dotace"

Z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Řetůvka uzavřen

podrobnosti po kliknutí zde


Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

celý dokument po kliknutí zde


27.7.2015 - tábor SDH Horní Sloupnice

27.7.2015 - Cihelna 2015

3.7. 2015 - zpravodaj

Řetůvka

5.6. 2015 - pozvánka na Řetůvský pedál

Řetůvka stránky pedálu facebook pedálu

5.6.2015 - sběr bioodpadu

5.6.2015 - informace VaK o ceně vody

Jakou cenu má pitná voda?
Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod v 61 městech a obcích Východočeského kraje. Akcionáři společnosti jsou především města a obce, která vlastní 92,6 % základního kapitálu.
zde otevřete celý dokument


31.květen 2015 - pozvánka na veřejné zasedání

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 10. 6. 2015 od 19. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2014

- Rozpočtové opatření

- Projednání a schválení přidělených dotací

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

25.5.2015 - pozvánka

22.duben - informace

Výzva na nákup strojů a technologií pro nezemědělské podnikatele
Na červen připravujeme výzvu na nákup strojů a technologií pro nezemědělské podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (v gesci agentury CzechInvest).
Žádosti o podporu svých projektů mohou předkládat podnikatelé ve vymezených ekonomických činnostech (zpracovatelský průmysl, stavebnictví, informační a komunikační činnosti a další), kteří hodlají realizovat svůj projekt na území MAS ORLICKO, zaměstnávají méně než 10 pracovníků a jejich podnikatelská historie není k datu podání žádosti starší 3 let.
Podrobnější informace v přiloženém dokumentu.
Pro případné bližší informace či konzultace záměrů jsem samozřejmě k dispozici.
Ing. Tomáš Vacenovský
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
webové stránky MAS Orlicko

15.duben - pozvánka

Řetůvka

9.5.2015 - občanská poradna

9.5.2015 - výběrové řízení

13.duben 2015 - Kontrola vozidel „v převodu“ - webová aplikace

Ke dnešnímu dni je v České republice více než 773 tisíc vozidel s nedokončenou registrací. Čas na nápravu řidiči přitom mají už jen do 30. června. Povinnost vyplývá ze změny zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Nový systém jasně nastavil pravidla registrování vozidel i v oblasti vymáhání škod. Ministerstvo dopravy představilo novou aplikaci www.dokonceteregistraci.cz, kde si občané mohou ověřit, zda se problém netýká také jich. Provozovatelé vozidel s nedokončenou registrací mají čas už jen do 30. června 2015. Pokud do tohoto data nenavštíví úřad, od 1. července jejich vozidla administrativně zaniknou, nesmí na silnici a nepůjdou už znovu zaregistrovat. „Nový systém jasně nastavil pravidla registrování vozidel v České republice. Bude tak jasné, kdo je za vozidlo odpovědný. To je důležité nejen pro stát, ale chrání to i motoristy, kteří auto kupují, či prodávají,“ řekl ministr Ťok.

4.4.2015 - nové

V dokumentech je zveřejněno usnesení ze zasedání zastupitelstva,které se konalo dne 11.3.2015

také je v "ostatních" dokumentech zveřejněn výsledek auditu hospodaření obce za rok 2014

dále je v "ostatních" dokumentech zveřejněn "Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe" a samotný "Národní plán povodí Labe"

4.4.2015 - zpravodaj

16.březen 2015 - pravidla pro samovýrobu palivového dříví

Zastupitelstvo Obce Řetůvka schválilo na svém zasedání dne 11.3.2015 tuto vnitřní směrnici

Směrnici nalenete také v dokumentech v části "ostatní dokumenty"

13.březen 2015 - rady a doporučení (nejen) pro seniory

Senioři patři k jedné z neohroženějších skupin našich spoluobčanů, proto přinášíme několik rad a doporučení bezpečného chování.

kompletní přehled rad pro seniory

10.březen 2015 - článek v Orlickém deníku o Barboře Kapounové

Je to pro mě určitě vrchol dosavadní kariéry

23.prosinec 2014 (převzato z Orlického deníku)

Bára Kapounová Česká Třebová – Po dlouhých třiadvaceti hodinách cesty se domů do České republiky vrátila stolní tenistka BARBORA KAPOUNOVÁ (*1997, Řetůvka), která plných sedmnáct dní strávila v čínské Šanghaji.
Vrátila se unavená, ale určitě šťastná a bohatší o mnoho nezapomenutelných vzpomínek, zkušeností a dojmů.
Prvních deset dní reprezentovala Bára, jak se jí u nás říká, Českou republiku na juniorském mistrovství světa ve stolním tenisu. Startovala jednak v týmové soutěži, ale také v soutěži jednotlivců a mixů. V týmové soutěži vybojovala Bára spolu se svými spoluhráčkami z národního týmu v konkurenci dvaceti týmů z celého světa čtrnácté místo. V soutěži jednotlivců postoupila z kvalifikační skupiny do hlavní soutěže mezi nejlepších 64 hráček.

pokračování článku najdete zde

4.březen 2015 - pozvánka na veřejné zasedání

P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva konané

ve středu dne 11. 3. 2015 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání mimo jiné bude:
- Projednání odprodeje části obecního pozemku
- Projednání zřízení věcného břemene
- Projednání směrnice pro samovýrobu palivového dřeva
- Informace o kulturních akcích

Jménem zastupitelů srdečně zve
Radka Hudcová

pozvánka.doc

4.březen 2015 - pozvánky

4.březen 2015 - uzavírka

Dobrý den,
V období od 6.3. – 8.3. 2015 bude uzavřena silnice II/360 ulice Lázeňská od železničního podjezdu po křižovatku s ul. Mosteckou z toho důvodu spoje linky 680901 budou muset být vedeny opět přes Dlouhou Třebovou a Přívrat do Řetové.
Linka 680901
Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Řetová,,odb. do Mandle a Ústí n. Orl.,, Andrlův Chlum rozc., tyto zastávky budou bez náhrady. Dále nebude obsluhována zastávka Ústí n. Orl.,,u žel. podjezdu s tím, že za tuto zastávku bude náhradní zastávka a to pokud vedou spoje od zastávky Ústí n. Orl.,,u žel. podjezdu rovnou na autobusové nádraží a obráceně, bude náhradní zastávka Ústí n. Orl.,, žel.zast. a pokud spoje vedou od zastávky Ústí n. Orl.,,u žel. podjezdu na zastávku Ústí n. Orl.,, žel.zast. a dále kolem nemocnice a obráceně, bude náhradní zastávka Ústí n. Orl.,,Rieter za zastávku Ústí n. Orl.,, žel.zast.
Objízdná trasa: Sloupnice silnice II/360 do Řetůvky a zde po silnici III/36012 do Řetové a přes Přívrat na křižovatku se silnicí III/36013 a zde pokračovat do Dlouhé Třebové na silnici I/14 do Ústí nad Orlicí
Výlukové jízdní řády se nebudou schvalovat
Mockrát děkuji
Ing. Aneta Čuhelová
technolog veřejné dopravy - oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Pardubického kraje

Dokument o uzavírce naleznete zde.

25.listopad 2014 - návrh rozpočtu na rok 2015

Dokument naleznete zde.

18.listopad - pozvánka

Řetůvka

30.říjen - pozvánka

P O Z V Á N K A

na ustavující zasedání zastupitelstva obce Řetůvka

ve středu dne 5. 11. 2014 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání mimo jiné bude:
- složení slibu členů zastupitelstva obce
- volba starosty, místostarosty, kontrolního, finančního výboru a pracovních skupin
- projednání a schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

Jménem zastupitelů srdečně zve
Radka Hudcová

pozvánka.docx

15.říjen 2014 - pozvánka

15.říjen 2014 - pozvánka

11.říjen - výsledky voleb do obecního zastupitelstva
výsledky voleb
jméno kandidáta
počet hlasů
počet hlasů v %
Radka Hudcová
graf
99
xx
Martin Havlíček
graf
80
xx
Pavel Štantejský
graf
75
xx
Jitka Pávková
graf
72
xx
Eliška Štantejská
graf
68
xx
Daniela Vavřínová
graf
68
xx
Lada Štantejská
graf
67
xx

Zápis o výsledku voleb - Obec Řetůvka.pdf

18.září - poděkování z farnosti

Řetůvka

8.září 2014 - Změna dodavatele služeb internetu v Řetůvce

V naší obci v současné době dochází ke změně dodavatele internetových služeb. Novým poskytovatelem se stala firma Petr Stránský - Dobrá Síť ze Řetové a v současné době pracuje na úpravě stávající technologie v Řetůvce. Z důvodu zkvalitňování služeb budou původní přístupové body v Řetůvce vypnuty a nahrazeny modernějšími. Pokud jste byli v minulosti připojeni na internet přes p. Kropáčka - KNET (původního dodavatele služeb), je možné, že jste stále připojeni "na černo".

Tyto zákazníky tedy prosíme, aby se ozvali buď na e-mail info@dobrasit.cz a nebo na telefon 605 864 304, aby nedošlo k jejich nechtěnému odpojení.
Nabídku Dobré Sítě mohou využívat i všichni další obyvatelé Řetůvky. Nejvíce využívaný tarif je 8Mbps download (stahování) / 4M upload (odesílání do Internetu) za měsíční cenu jen 369 Kč. Nabízená rychlost je až 3x vyšší oproti dosud nabízenému tarifu ADSL, který zde nabízí jeden z telekomunikačních operátorů ČR, avšak za stejnou cenu. Pokud by vám stačila zmíněná snížená čtvrtinová cena (nedoporučujeme), můžete při přechodu k nám platit také výrazně méně, a to 269 Kč měsíčně.

Petr Stránský, Dobrá Síť

Nejlepší internet v Řetové najdete i na facebooku!
http://www.dobrasit.cz  |   Mob.: +420 605 864 304     |     Skype: pstransky.pracovni     |     ICQ: 293-358-723

25.srpen 2014 - vítání občánků

25.srpen 2014 - pozvánka

22.srpen 2014 - pozvánka

22.srpen 2014 - pozvánka

22.srpen 2014 - nabídka zaměstnání

FIRMA KOBERCE BRENO
PŘIJME IHNED:VEDOUCÍHO/VEDOUCÍ PRO PRODEJNU KOBERCŮ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
nákupní centrum STOP SHOP, Letohradská 1524.

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: ÚSO s maturitou
PLAT: 18.000,- až 23.000,-
NÁSTUP: IHNED NEBO DLE DOHODY
INFO: prodejna BRENO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
E-MAIL: uno@breno.cz
TEL: 602 484 301 (p. Brejčák)

8.srpen 2014 - výběrové řízení

celý dokument zde

8.srpen 2014 - konec uzavírky

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
sděluje,že
dne 06.08.2014, firma STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, Oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové oznámila ukončení uzavírky silnice II/360 v úseku Ústí nad Orlicí – Andrlův Chlum ke dni 06.08.2014. Od 07.08.2014 bude silnice průjezdná, dokončovací práce na stavbě Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí-Andrlův Chlum budou probíhat za silničního provozu do 31.08.2014. správní oddělení
celý dokument zde

8.srpen 2014 - dopis

Dopis od občanského sdružení "Má vlast - můj domov" k vystoupení dechové hudby Řetůvanky v obci Záměl.
celý dopis zde

27.červen 2014 - Zpravodaj obcí

4.červen 2014 - pozvánka na Řetůvský pedál

pozvánka ve formátu pdf černobílá otevřít.

3.červen 2014 - pozvánka na soutěž tažných koní a traktoriádu

Pravidla soutěží koní otevřít.
Propozice soutěže koní otevřít.
Přihláška do soutěže koní otevřít.
Pravidla traktoriády otevřít.
Přihláška do traktoriády otevřít.
Podmínky účasti na traktoriádě otevřít.

31.květen 2014 - výdej naturálií

Řetůvka
ZD Sloupnice upozorňuje,že 29. 5. 2014 byl zahájen výdej objednaných naturálií krmného obilí ze sklizně 2013.
Výdej bude probíhat na sušce v Dolní Sloupnici ve dnech:
každé úterý 6,00 - 15,00 hod.
každý čtvrtek 6,00 - 17,00 hod.
Výdej šrotu je nutné předem objednat u p. Vašiny, tel. 723 255 449. Obilí bude pytlováno do nových pytlů po 50 kg.
Výdej bude ukončen 26. června 2014

31.květen 2014 - výsledky voleb do EP

Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a 24. 5. 2014
výsledky v obci Řetůvka naleznete zde.

30.květen 2014 - pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 11.6.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení odprodeje části obecního pozemku

- Projednání obecně závazné vyhlášky č. 01/14 a č. 02/14 (Požární řád obce, Stanovení podmínek požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob)

- Informace o provozování místní hospody

- Projednání a schválení pasportů veřejného osvětlení a obecních komunikací

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

29.květen 2014 - uzavírka silnice

Řetůvka

27.květen 2014 - Závěrečný účet obce za rok 2013

DDokument naleznete zde..Nebo v odkaze obec/dokumenty/ostatní.

15.květen 2014 - informace MAS Orlicko

Pozvánka na seminář pro NNO – NEŽ NA VÁS DOPADNE RUKA ZÁKONA

MAS ORLICKO zve zástupce neziskových organizací ve svém území na první ze série seminářů, uspořádaných na podporu neziskových organizací při novele občanského zákoníku.
Více informací naleznete v příloze.

25.duben - pozvánka na pálení čarodějnic

Řetůvka

20.duben 2014 - akce MAS Orlicko

Řetůvka

8.duben 2014 - pozvánka na cirkus

Řetůvka

28.březen 2014 - informace VaK Jablonné nad Orlicí

Vážení obchodní partneři,

společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí Vám sděluje, že od 1.4.2014 spouští do ostrého provozu novou službu, která kompletně pokrývá požadavky žadatelů, žádajících naši společnost o vyjádření k existenci našich sítí, žádosti k napojení dle projektových dokumentací, vymezení ochranných pásem vodních zdrojů apod., a to elektronickou formou webovou aplikací.
Vaše žádosti můžete od tohoto data již podávat prostřednictvím této aplikace elektronické vyjadřovací služby a současně na ně bude stejným způsobem i odpovídáno. Uvedenou službu naleznete s příslušným spouštěcím odkazem na našich webových stránkách www.vak.cz v oddíle levé části hlavní stránky “Rychlé odkazy“ s příslušným komentářem o jejím provozu.
Jde o adresu odkazu: portal.vak.cz/vfe
Věříme, že uvedená aplikace významně zrychlí vyřizování Vašich žádostí a ušetří finanční prostředky oběma stranám.

S pozdravem Ing. Fiedler Lubomír
výrobně-technický náměstek

(Odkaz na portál VaK Jablonné nad Orlicí je na stránkách naší obce v pravé části.)

21.březen 2014 - úplná uzavírka ulice Lázeňská v Ústí nad Orlicí

U Z A V Í R K A

v období od 24.3. 2014 - 25.5. 2014 je plánována úplná uzavírka ulice Lázeňská v Ústí nad Orlicí a autobusy na lince 680 901 musí využít objízdné trasy přes Dlouhou Třebovou - Přívrat - Řetovou. Z toho důvodu se prodlouží jízdní doba mezi Ústím nad Orlicím a Řetovou ( Řetůvkou) proto jsem přistoupila ke sestavení objížďkového jízdního řádu. V určitých časových polohách nelze zabezpečit návaznost spojů ve Sloupnici. V příloze přikládám objížďkový jízdní řád, který také naleznete na portal.idos.cz
Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Bc. Aneta Čuhelová (aneta.cuhelova @ pardubickykraj.cz)
technolog veřejné dopravy - oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Pardubického kraje

Objížďkový jízdní řád zde

14.březen 2014 - pozvánky na akce

Obec Řetůvka pořádá:
dne 6.dubna dětský ples a dne 14.června výlet do Pelhřimova a Humpolce
(taky upozorňujeme na znovuotevření hostince v naší obci)

Řetůvka

Řetůvka

Řetůvka

1.březen 2014 - pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 12.3.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení odprodeje částí obecních pozemků

- Lesní hospodářství – novinky a nové předpisy

- Informace o provozování místní hospody

- Informace o uzavírce silnice

- Informace o kulturních akcích

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

vyhlášení záměru obce o prodeji části obecního pozemku po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

20.únor 2014 - výběrové řízení MAS Orlicko

Místní akční skupina ORLICKO

rozšiřuje svůj tým
a hledá dva zaměstnance pro zapojení do probíhajících projektů.
(1) spolupracovník pro konzultační podporu neziskových organizací při novele občanského zákoníku
(2) zaměstnanec pro organizaci komunitních setkání a související administrativní práce při přípravě strategie MAS ORLICKO

S pozdravem Ing. Ivana Vanická
manažerka MAS ORLICKO
tel.: 731 506 016

14.únor 2014 - pozvánka na ples

Řetůvka

1.únor 2014 - pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
v pondělí dne 10.2.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene + vyjádření se k novým el.přípojkám nn

- Projednání a schválení svatebních termínů na rok 2014

- Lesní hospodářství – novinky a nové předpisy

- informace o provozování místní hospody

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

10.leden 2014 - úřední hodiny podatelen a pokladen
Od 1. 1. 2014 dochází ke změně úředních hodin všech podatelen Finančního úřadu pro Pardubický kraj, tzn. podatelny Finančního úřadu pro Pardubický kraj i podatelen na všech územních pracovištích:

pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
úterý: 8:00 – 15:30 hodin
středa: 8:00 – 17:00 hodin
čtvrtek: 8:00 – 15:30 hodin
pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Dále dochází od 1. 1. 2014 ke sjednocení úředních hodin pokladen na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj:

pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin

Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány:

pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
středa: 8:00 – 17:00 hodin

V Pardubicích 3. ledna 2014
Ing. Hana Patočková
tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj

10.leden 2014 - hledá se pes
Řetůvka

HLEDÁ SE ZARA!
Mikročip: 978000000621349
Datum a místo ztráty: 20.12.2013, Jihlava
Druh/plemeno: pes/ evropský saňový pes
Pohlaví, věk: samice, 7 let
Utekla ze zahrady společně s druhou fenkou (ta se později vrátila sama). Máte o Zaře jakékoliv informace? Volejte Národní registr majitelů zvířat (24hodinová služba):
602 611 053
nebo pošlete zprávu na:
info@narodniregistr.cz

1.leden 2014 - pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
v pondělí dne 13.1.2014 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení v oblasti odměňování zastupitelstva a účetní obce

- Projednání a schválení sponzorského daru záchranné stanici

- Informace o hospodaření v obecních lesích

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

25.listopad 2013 - pozvánka,návrh rozpočtu,úřední hodiny
Návrh rozpočtu obce Řetůvka na rok 2014

!! celý dokument zde !!


Pozvánka na veřejné zasedání dne 11.12.2013

!! program zasedání zde !!


Změna úředních hodin v prosinci 2013 a lednu 2014

!! celý dokument zde !!


20.listopad 2013 - pozvánka na besídku

Řetůvka

10.listopad 2013 - prodej kalendáře
Řetůvka

Nástěnný kalendář na rok 2014
Tentokrát z dobových fotografií zapůjčených občany Řetůvky.
Cena za kalendář je 200,-Kč/kus
( proti roku 2013 je to o 70,-Kč méně, díky levnějšímu tisku!)

Kalendář si můžete prohlédnout a zakoupit na obecním úřadě v době úředních hodin (středa 17-19 hod, pátek 17-18 hod)
nebo na Jarmarku 1.12.2013 v kulturním domě v Řetůvce.

10.listopad 2013 - svoz odpadu

Cena za odpady se v příštím roce t.j. 2014 nezmění a zůstává na 500,Kč/ obyvatel s trvalým pobytem v obci.
Chataři, chalupáři mají též stejný poplatek za odpady jako v letošním roce a to 500,-/objekt.
Pozor změna:
Známky za svoz odpadu se musí vylepit na popelnice DO 31.3.2014!
Po tomto datu nebude Ekola popelnice se starou známkou ( tj. rok 2013 ) vyvážet: Známky občané obdrží na obecním úřadě v Řetůvce po zaplacení poplatku za odpady 500,-Kč/ osoba v úředních hodinách - Středa 17-19 hod a Pátek 17 - 18 hod.

druh svozu četnost za rok svozový den týden
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
vystaveno od 5.00hod do 24.00hod
39x pondělí 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
15,17,19,21,23,25,27,29,31
33,35,37,39,40,41,42,43,44
45,46,47,48,49,50,51,52
PLAST a TETRAPACK 13x středa 2,6,10,14,18,22,26
30,34,38,42,46,50
PAPÍR 13x úterý 1,5,9,13,17,21,25
29,33,37,41,45,49
SKLO BÍLÉ NEPROVÁDÍ SE
SKLO BAREVNÉ 4x středa 6,19,32,45
BIO NEPROVÁDÍ SE
MOBILNÍ SVOZ "N" ODPADU 3.6.
Řetůvka

podrobný plán najdete též ve složce "úřední deska/ostatní dokumenty" nebo po klinutí zde

5.listopad 2013 - poděkování ze Skutče

Řetůvka

27.říjen 2013 - výsledky voleb

Výsledky voleb hlasování do Poslanecké sněmovny-
PČR 2013 ve volebním okrsku Řetůvka

Celkový počet voličů v obci: 226
Zůčastněných voličů v obci: 161, tj. 71,24%
Počet platných hlasů: 160
Počet neplatných hlasů: 1

Česká strana sociálně demokratická 40 hlasů
25,00 %
Řetůvka
TOP 09 25 hlasů
15,62 %
Řetůvka
ANO 2011 25 hlasů
15,62 %
Řetůvka
Komunistická strana
Čech a Moravy
24 hlasů
15,00 %
Řetůvka
KDU - ČSL 20 hlasů
12,50 %
Řetůvka
Občanská demokratická strana 7 hlasů
4,37 %
Řetůvka
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6 hlasů
3,75 %
Řetůvka
Strana svobodných občanů 5 hlasů
3,12 %
Řetůvka
Dělnická strana sociální spravedlnosti 3 hlasy
1,87 %
Řetůvka
Česká pirátská strana 2 hlasy
1,25 %
Řetůvka
Strana zelených 2 hlasy
1,25 %
Řetůvka
Strana soukromníků České republiky 1 hlas
0,62 %
Řetůvka

22.říjen 2013 - pronájem hospody
Řetůvka

Obec Řetůvka hledá
N Á J E M C E
pohostinství v obci Řetůvka.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
Obec Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41 Řetová
Tel.: 465 585 131, 724 319 515

!! dokument .pdf zde !!

22.říjen 2013 - volby do PČR

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR KONANÉ VE DNECH 25. A 26. ŘÍJNA 2013
Starostka obce Řetůvka podle ustanovení par. 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
~ V PÁTEK DNE 25.10.2013 OD 14.00 HODIN DO 22.00 HODIN
~ V SOBOTU DNE 26.10.2013 OD 8.00 HODIN DO 14.00 HODIN
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.l je volebni místnost:
~ ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU ŘETŮVKA

!! celý dokument zde !!

22.říjen 2013 - traktoriáda
Řetůvka

Sopotnice – Stále populárnějšími se v posledních letech stávají „traktoriády", soutěže podomácku zhotovovaných „traktůrků" nejroztodivnějších konstrukcí. Jsou oslavou kutilství a „zlatých českých ručiček" a přitahují zástupy diváků všech generací.

Čtěte více

4.říjen 2013 - OCENĚNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
Řetůvka

Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let. Otevírá se tak prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje.
Udílet se bude:
· Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
· Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
· Medaile hejtmana
Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy je možné odeslat na webovém formuláři nebo si stáhnout a vytisknout formulář z tohoto odkazu a poslat jej poštou na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Nominace můžete posílat také na e-mailovou adresu oceneni@pardubickykraj.cz. Termín přijímání nominací je 31. října 2013.
O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti

27.srpen 2013 - pozvánka na setkání dechovek

P O Z V Á N K A

na přátelské setkání dechovek
"TA NAŠE MUZIKA "
v sobotu dne 7.9.2013 od 13.00 hodin

venkovní areál před KD Řetůvka

!! další informace po kliknutí zde !!

27.srpen 2013 - pozvánka na řádné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky

P O Z V Á N K A

na řádné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky
ve středu dne 11.9.2013 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení věcného břemene

- Informace o prodeji obecnícho pozemků

- Informace o připravovaných neinvestičních akcích

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

8.srpen 2013 - pozvánka na zakončení prázdnin

24.květen 2013 - pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 12.6.2013 od 19. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2012

- Projednání a schválení věcného břemene

- informace o připravovaných akcích

- informace o VPP a VS

pozvánka ve formátu pdf po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

17.květen 2013 - opatření veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Pardubickém kraj
........ více

11.květen 2013 - pozvánka na den dětí

19.duben 2013 - pozvánka na setkání seniorů

19.duben 2013 - Zpravodaj obcí údolí Husího krku

Pro otevření zpravodaje klikněte na tento řádek

16.duben 2013 - pozvánka

9.duben 2013 - rozšížení věřejného osvětlení

Výzva více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Předmět nabídky : "Rozšíření veřejného osvětlení"
Veškeré dotazy sdělíme na OÚ v Řetůvce( mobil 724 319 515 - e-mail : radka. hudc@seznam.cz).
Je možná i osobní konzultace popř. i projít si celou trasu pro větší přehlednost v terénu.

dokumenty :
text výzvy (doc 0,62MB)      příloha 1 (pdf 0,22MB)      příloha 2 (pdf 0,32MB)      smlouva o dílo (pdf 0,35MB)
dokumenty,které lze otevřít v programu AutoCAD :
příloha 1 (dgn 1,3MB)      příloha 2 (dwg 0,98MB)      příloha 3 (dgn 0,49MB)      příloha 4 (dwg 0,47MB)

Radka Hudcová
starostka

12.březen 2013 - pozvánka na výstavu

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě
Stavíme, Bydlíme,
která se koná
10. - 11. dubna 2013 v kulturním domě (ul. Smetanova) v Ústí nad Orlicí

Na výstavě možné:

- konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem

- informovat se o možnostech dodávky materiálů

- zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie

- získat výstavní slevy

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz

pozvánka ve formátu pdf po kliknutí zde

6.březen 2013 - pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na řádné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 13.3. 2013 od 19. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2012

- Informace o hospodaření v obecních lesích

- informace neinvestičních akcích na rok 2013

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

23.únor 2013 - pozvánka na přednášku

23.únor 2013 - změna jízdních řádů

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o změně jízdních řádů k 3.3.2013, která vychází z jednotlivých jednání ORP v lednu a v únoru 2013. Jízdní řády platné od 3.3.2013 jsou vyvěšeny na webových stránkách www.oredo.cz.
Současně si Vás dovolujeme informovat , že ke dni 1.3.2013 dochází k úpravě cen jízdného v systému IREDO. Uvedené opatření představuje nárůst cen v průměru o 5%. Ceník jízdného platný ode dne 1.3.2013 je zveřejněn na webových stránkách www.oredo.cz
Pro dotazy veřejnosti bude ve dnech 1.3. - 4.3. 2013 od 8 do 18hod v provozu informační linka na telefonu 466 030 708.

z pověření jednatele společnosti OREDO s.r.o. Jiřího Krále
Jitka Vítková

22.únor 2013 - hospodaření obce

Kontola hospodaření obce Řetůvka na základě zákona č.420/2004 sb.

otevřít dokument

19.únor 2013 - pozvánka na hasičský ples

28.leden 2013 - anketa a plán činnost MAS Orlicko 2014 – 2020

Anketa pro Místní rozvojovou strategii 2014 – 2020 MAS Orlicko

„Vážení občané, prosíme o vyplnění krátké ankety ohledně budoucích rozvojových potřeb obcí a měst v územní působnosti MAS Orlicko.“
odkaz na anketu

Plán činnosti 2014 – 2020 MAS Orlicko

plán činnosti MAS Orlicko 2013

Připojte se a sdílejte také informace přes Facebook – MAS Orlicko.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Lorenc
odpovědný za přípravu strategie 2014-2020
MAS ORLICKO

27.leden 2013 - výsledky prezidentské volby v Řetůvce
Celkový počet voličů v obci : 234
Zůčastněných voličů v obci : 160, tj. 67,23 %
Počet platných hlasů : 160
Počet neplatných hlasů : 0

Miloš Zeman
79 hlasů
49,38 %

Karel Schwarzenberg
81 hlasů
50,62 %

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - ŘETŮVKA 2013

tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne 21.1.2013
Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, se setkala opět s úspěchem. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 1.943.681,- Kč do 458 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci řady subjektů a dobrovolníků. Charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.
Tříkrálová sbírka si za 13 let své existence získala důvěru občanů. Pro Charitu je důležitým příjmem, ze kterého může podporovat některé své služby. Tato akce je založena na spolupráci Charity, měst a obcí, farností i spolků, např. skautů, a zejména asistentů v jednotlivých místech. Se sbírkou v regionu nezištně pomáhá cca 1600 dobrovolníků.
Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky 2013. Děkujeme každému, kdo přispěl do sbírky, a podpořil tak Charitu, která prostřednictvím svých služeb pomáhá potřebným.
Tříkrálová sbírka ale není jen samotným vybíráním peněz. Zejména starší lidé se už dlouho těší na „královské“ přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku: „Každý rok na ně čekám, už si to bez nich nedovedu představit. Jezdím sem na chalupu z Prahy, tam jsem to nezažila,“ říká paní z malé vesničky a její sousedka dodává: „Taky na ně pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále chodí, udržují tradici svátku Tří králů i soudržnost obce.“
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r. 2013 použije k těmto záměrům:
- provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese
- provozní náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Šance pro rodinu“
- úprava suterénních prostor pro Charitní ošetřovatelskou službu v Ústí n.O.
- provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice
- stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě
- materiálové dovybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně
- fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů
- přímá pomoc
Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na:
www.uo.charita.cz         www.trikralovasbirka.cz
přehled částek v jednotlivých obcích

Iva Marková
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Tel. 465 620 249

17.leden 2013 - informace ke druhému kolu prezidentské volby

2.kolo prezidentské volby se uskuteční
25.ledna 2013 v době od 14.00 do 22.00 hodin
26.ledna 2013 v době od 8.00 do 14.00 hodin

místem konání voleb je volební místnost se sídlem Řetůvka 53

dokument ke druhému kolu voleb

Radka Hudcová, starostka

15.leden 2013 - připomínky a návrhy k jízdním řádům

Vážení spoluobčané,
Prosím Vás o připomínky a návrhy k jízdním řádům,
nejpozději však do 25.1.2013 .
Vaše podněty budu projednávat na společných připomínkových řízeních, jejichž termíny jsou níže uvedeny.

Itinerář jednání se starosty o jízdních řádech leden/únor
Převážně se jednání budou konat v zasedacích místnostech městských úřadů.
28.1. Vysoké Mýto
29.1. Lanškroun
29.1. Ústí nad Orlicí
30.1. Česká Třebová
30.1. Litomyšl
31.1. Moravská Třebová

dokument z Krajského úřadu

Radka Hudcová, starostka

12.leden 2013 - výsledky prvního kola prezidentské volby v Řetůvce
Celkový počet voličů v obci : 234
Zůčastněných voličů v obci : 167, tj. 71,37 %
Počet platných hlasů : 166
Počet neplatných hlasů : 1

1. Ing. Miloš Zeman (6)

2. Ing. Jan Fischer, Csc. (2)

2. Karel Schwarzenberg (9)

4. Jiří Dienstbier (8)

4. Mudr. Zuzana Roithová, MBA (1)

6. Prof. JuDr. Vladimír Franz (7)

7. Taťana Fischerová (4)

8. MuDr. Přemysl Sobotka (5)

9. Ing. Jana Bobošíková (3)

graf 43 hlasů
graf 26 hlasů
graf 26 hlasů
graf 20 hlasů
graf 20 hlasů
graf 14 hlasů
graf 8 hlasů
graf7 hlasů
graf 2 hlasy
6.prosinec 2012 - předběžný rozpočet na rok 2013

Předběžný rozpočet obce na rok 2013 - číst dokument

Svozový plán odpadu na rok 2013 - číst dokument

28.listopad 2012 - pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na řádné zasedání Zastupitelstva obce Řetůvky konané
ve středu dne 12. 12. 2012 od 19. 00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- projednání a schválení nové obecní vyhlášky o odpadech

- projednání a schválení rozpočtového opatření za rok 2012

- informace neinvestičních akcích na rok 2013

- projednání a schválení obecního rozpočtu na rok 2013

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

28.listopad 2012 - nabídka

Nabízíme nové nástěnné kalednáře za 270,- Kč/ kus a nové pohlednice za 6,-Kč/kus .Vše je možné zakoupit na Jarmaku v Řetůvce 2.12.2012 , nebo na Obecním úřadě Řetůvce.

náhled pohledů      náhled kalendáře

1.listopad 2012 - fotodokumentace

Do složky dokumenty byly přidány fotografie z rekonstrukce obecního bytu

galerii můžete otevřít i z tohoto odkazu

13.říjen 2012 - výsledky hlasování v naší obci

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

18.září 2012 - článek v časopise Komunální technika

Řetůvka

24.srpen 2012 - uzavírka silnice!!

O Z N Á M E N Í

Firma :Merit Bau CZ a.s.; K Dolíčku 66, Nové Jesenčany , 530 02 Pardubice

OZNAMUJE UZAVÍRKU SILNICE II/360 V ÚSEKU ÚSTÍ NAD ORLICÍ - ŘETŮVKA

Místo uzavírky : ul. Lázeňská od křižovatky s ul. Moravskou až k ul. Zelená
Druh uzavírky : úplná pro veškerý provoz

Termín omezení : od 27. 08. 2012 do 12. 10. 2012

Důvod uzavírky : stavební práce na výstavbě kanalizace ČOV Ústí nad Orlicí
Návrh objízdné trasy :
z Ústí nad Orlicí po silnici I/14 přes Dlouhou Třebovou po silnici III /36012 přes obec Přívrat, Řetová až do obce Řetůvka.

objížďkový jízdní řád                  dokument o uzavírce

16.červen 2012 - Řetůvský pedál

ŘetůvkaV sobotu 16. června se uskutečnil 23. ročník cykloturistické akce Řetůvský pedál a 14. ročník cílové jízdy „Hledej Řetůvku!“. Pořadatelům tentokrát přálo počasí, bylo slunečno a teplo, pofukoval mírný větřík. A tak do Řetůvky přijely téměř tři stovky cyklistů. V rámci Řetůvského pedálu absolvovalo 218 z nich některou ze silničních tras a 37 některou z horských tras. 38 cyklistů úspěšně našlo cíl v rámci akce „Hledej Řetůvku“.

Většina cyklistů byla s organizací, trasami naší akce a občerstvením na kontrolách i v cíli spokojená a pevně věřím, že se k nám zase někdy vrátí.

Na straně pořadatelů se na organizaci podíleli převážně naši spoluobčané z Řetůvky, konkrétně v prostoru startu a cíle to byli Katka a David Kolářovi, Milan Faltus (ze Sopotnice) a odpoledne i Lucka Langrová, na kontrole v Nových Hradech to byli Jiří Langr st., Hana Holcová, Jiřina Kmentová a Lucka Langrová, na kontrole v Proseči Jana a Miloš Reichlovi. O kuchyň se staraly Jitka Pávková a Lada a Veronika Štantejské. Všem ochotným spoluorganizátorům patří vřelý dík.

Zvláštní poděkování patří Hance Langrové, která navařila skvělý guláš a dršťkovou polévku, napekla uvítací koláče, organizovala činnosti v prostoru startu a cíle, dle potřeby vypomáhala v kuchyni a byla oporou pro autora tohoto článku.

Za pořadatele zapsal Jirka Langr

9.červen 2012 - Řetůvka již po čtvrté hostila dechové hudby

ŘetůvkaV sobotu 9.června 2012 se v Řetůvce uskutečnila velmi oblíbená a již můžeme i konstatovat, že tradiční akce, a to čtvrtý ročník Přehlídky dechových hudeb „Řetůvka 2012.“ Pořadateli byly Obec Řetůvka ve spolupráci s dechovou hudbou Řetůvankou. Počasí se v sobotu odpoledne nad Řetůvkou umoudřilo, pořadatelé nachystali zvěřinové pochoutky , hasiči se starali o bohatý pitný režim, koláče byly napečeny, a tak návštěvníkům v prostorách před kulturním domem nic nebránilo sledovat na podium střídající se kapely: tentokrát „vykopávala“ domácí Řetůvanka, poté se již podruhé u nás představila Astra ze Svitav a jako třetí jsme poprvé v Řetůvce přivítali Moravské muzikanty, kteří k nám přijeli z Rudy nad Moravou. Všechny dechové hudby spolu se svými zpěváky a zpěvačkami podali jako vždy vynikající výkony a naším údolím se nesly líbivé tóny českých a moravských lidových písní. V úplném závěru programu vystoupili vzácní hosté z Brna a okolí Cimbálová muzika Aleše Smutného. Pětice muzikantů, která si Vaše sympatie získala již vloni, plnila přání mnohým posluchačům a zahrála jim jejich oblíbené lidové písničky. Všichni opět žasli nad hudebními výkony, vstřícností a bezprostředností těchto moravských krojovaných muzikantů.

Obecní úřad v Řetůvce velice děkuje všem dobrovolníkům z řad občanů obce, kteří a podíleli na přípravách a samotné realizaci této akce, obcím Přívratu ,Řetové a Vlčkovu za zapůjčení technického zázemí. Největší dík však patří Jirkovi Kubištovi, který na sebe vzal ten nejtěžší úkol, a to navařit pro všechny návštěvníky zvěřinové menu. Podařilo se mu to báječně, o čemž svědčila slova chvály od těch, kteří ochutnali. Závěrem nezbývá než se těšit na příští ročník, neboť přehlídka se stala tradicí a je populární v širokém okolí a návštěvníci jezdí opravdu z daleka. Na druhou stranu pořadatele velmi mrzí již také tradiční mizivá účast „místních“.

V příštím roce Vás v Řetůvce přivítáme 8.června na „jubilejním“ pátém ročníku.

Věra Zemanová

2.červen 2012 - Dětský den v Řetůvce

Řetůvka2. června úderem patnácté hodiny odstartovala před kulturním domem „letní olympiáda“ aneb dětský den 2012.

Všichni malí sportovci z širokého okolí hned u startu obdrželi kartičky k vyplnění s disciplínami, které museli absolvovat. Se zdoláváním úkolů jim pomáhali zkušení „sportovci“ z řad zastupitelstva obce. Děti si zahrály fotbal, zajezdily na kole nebo překonaly překážkovou dráhu. Také si vyzkoušely tenis, basketbal, chůzi po kladině a hlavně tatínky bavila střelba ze vzduchovky. Nechyběl ani doping v podobě opečeného buřta. Nakonec se děti vydováděly na skákacích hradech.

Jako na pravé olympiádě obdrželi účastníci medaile a diplomy, nechybělo samozřejmě mnoho sladkostí za jednotlivé disciplíny.

Celou akcí nás provázely veselé písničky, které pouštěl olympijský „dýdžej“ Kryštof Poslušný z kapely Metaxa.

Doufejme, že si návštěvníci toto prosluněné odpoledne užili, a už se těšíme na příští rok!

Radka Hudcová

29.květen 2012 - pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
ve středu dne 13.června 2012 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

- projednání a schválení pronájmu - prodeje - směny - obecních pozemků

- projednání a schválení věcného břemene

- informace o VPP a VS

pozvánka ve formátu doc po kliknutí zde

Jménem všech zastupitelů zve
Radka Hudcová, starostka

20.květen 2012 - pozvánka na IV.ročník setkání dechových hudeb

17.květen 2012 - Řetůvský pedál

15.květen 2012 - Dětský den aneb letní olympijské hry

26.duben 2012 - Soutěž chladnokrevných koní

9.ROČNÍK SOUTĚŽE CHLADNOKREVNÝCH KONÍ V ŘETŮVCE

Soutěž je letos pořádaná 7.července.Prohlédnout si můžete leták,propozice,pravidla a přihlášku.

21.duben 2012 - Setkání seniorů v Řetůvce

Řetůvka21.4. 2012 pořádala obec Řetůvka tradiční setkání seniorů obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat.

Byl připraven trochu jiný program než bývalo doposud zvykem: hudební komedie „Světáci“ v podání sloupenského divadelního spolku Doveda. Tuto veselohru snad není třeba blíže představovat, je to klenot naší kinematografie. V krásně ztvárněných rolích se nám představili – zedníci: Prouza – J. Novák , Skopec – J. Bednář , Petrýl – P. Demele; kuplířka Trčková: I. Křandová; jako tři dívky v roli ,,nóbl dam“: Marcela – I. Štochlová, Zuzana – E. Bednářová, Božka – M. Karlíková; univerzitní knihovní profesor – J. Šnajdr; policajta P. Hudeček; prodavačka: T. Štochlová a na klávesy doprovázela J. Sychrová. Celou hru režíroval pan M. Škeřík a musím podotknout, že v takto stísněných podmínkách výtečně!

Během přestávky jsme všichni ochutnali studenou kuchyni z řeznictví Morávek z Vračovic. Bohatě obložené talíře ne však všechny potěšily, takže jsme se opět dočkali kritiky ze strany některých našich spoluobčanů.

Po kávě a zákuscích z brandýské cukrárny Na výsluní pokračoval další program. Vystoupil Malý taneční orchestr Česká Třebová pod vedením kapelníka J. Škeříka. Jeho repertoár je sestaven ze směsice tanečních melodií, které se skládají z dechových hudeb i známých moderních písniček. Senioři si tak mohli zatančit a zazpívat.

Kolem půl osmé večer, i když se to některým moc nelíbilo, jsme se rozloučili a přespolní odjeli přistaveným autobusem do svých domovů.

Děkuji pořadatelům za přípravu této akce a všem přítomným spoluobčanům za účast. Těšíme se na Vás za rok, tentokrát v Přívratu!

Radka Hudcová

4.duben 2012 - VÍTĚZNÁ NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ ČEKÁRNY

Výsledek výběrového řízení na zhotovení autobusové čekárny

Zápis z výběrového řízení ze dne 2.4.2012

cekarna

cekarna

10.únor 2012 - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA ZHOTOVENÍ ČEKÁRNY

cekarna

otevřít celý dokument

Radka Hudcová, starostka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - ŘETŮVKA 2012

V sobotu 7. 1. 2012 jsme Vás navštívili s dětmi v roli Tří králů. Předpověď počasí nebyla příliš optimistická. O to větší překvapení bylo, když se ukázalo sluníčko a vyklubal se krásný den. Vyjímečný byl také tím, že jsme ho všichni naplnili úsměvem , písničkou a konkrétní pomocí pro všechny potřebné. Ani na naše děti, které byli přestrojeny za Tři krále jste nezapomněli se sladkostmi. S paní Janou Kroulovou jsme kasičky odevzdali České charitě s druhou nejvyšší částkou 10.577,- Kč. Za to patří dík hlavně Vám a našim malým králům!

Jiří Novotný st.

7.leden 2012 - MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V ŘETŮVCE

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V ŘETŮVCE

10.12. 2011 pořádala obec pro děti mikulášskou besídku spojenou s karnevalem masek.Sešlo se kolem 30 dětí převlečených za nejrůznější postavičky.Celé odpoledne probíhala řada soutěží, za které byly děti odměňovány čertem, Mikulášem a andělem. Lovili se vánoční kapříci, nafukovali balonky, malovali se obrázky, motali mumie z toaletního papíru a hodnotili se nejkrásnější masky. Děti se vydováděly, prožily příjemné odpoledne a zkrátily si čas při čekání na Ježíška.

Radka Hudcová, starostka

prosinec 2011

pf

7.prosinec 2011 - pozvánka na zasedání zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konané
ve středu dne 14.12.2011 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu schůze bude mimo jiné:
. Projednání a schválení odprodejů obecních pozemků
. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2012
. Informace o investičních akcích na rok 2012
. Informace o kulturních akcích na rok 2012
. Informace o svozovém plánu odpadu na rok 2012

Jménem všech zastupitelů srdečně zve
Radka Hudcová, starostka

7.květen 2011 - Stavění máje v Řetůvce

článek uveřejněný v Českotřebovském zpravodaji
kapelník Jiří Zeman V sobotu dne 7. května se v Řetůvce uskutečnilo další, již tradiční stavění máje. Organizátorem této akce byla Obec Řetůvka společně s místním sborem dobrovolných hasičů. Slavnost proběhla letos poprvé (bohužel) bez i občanům našeho města dobře známé dechové hudby Řetůvanka, která k této akci, dle ohlasů přítomných, neodmyslitelně patří. K dobré pohodě zde vyhrávala skupina Betty z Letohradu. Kromě novějších písniček došlo i na dechovku.
Překvapením pro řetůvské sousedy byla poměrně nízká účast návštěvníků, způsobená snad změnou hudebního tělesa. Řetůvanka má za dobu své existence již své stálé příznivce, kteří jsou ochotni se za jejími líbivými tóny vydat do řady míst našeho regionu. A Řetůvka se svým stavění máje je jedním z nich. A tak si příznivci kapely o letošní květnové sobotě museli zajistit oproti jiným rokům náhradní program. Počasí bylo jako „na objednávku“ výtečné, jídla a pití dostatek. Škoda jen, že se letos nedostalo také na tradiční řetůvské koláčky, které si v jiných letech řada návštěvníků odváží i do svých domovů. Po chvilce námahy se místním hasičům podařilo májku postavit a tak opět hrdě „vzhlíží“ do svého okolí. A nám nezbývá než se těšit, že se v dalších letech s Řetůvankou na tamním stavění máje opět setkáme.

fotografie z akce

Martin Šebela

30.duben 2011 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA OBECNÍM ÚŘADĚ ŘETŮVKA

V prostorách obecního úřadu Řetůvka
se uskutečnilo 30.dubna 2011 slavnostní vítání občánků.
Starostkou obce byly za přítomnosti rodičů
slavnostně přivítány tyto děti:
Ondřej Jiří Sejkora
Jakub Pávek
Eliška Novotná

Všem dětem přejeme hodně zdraví,lásky a sluníčka v životě!!

fotografie

30.duben 2011 - POZVÁNKA NA 3. PŘEHLÍDKU DECHOVÝCH HUDEB ŘETŮVKA 2011

Obec Řetůvka, DH Řetůvanka a Myslivecké sdružení Lipovec si Vás všechny dovolují srdečně pozvat na 3. Přehlídku dechových hudeb Řetůvka 2011. Tato akce se bude konat dne 4.6.2011 v Řetůvce v areálu u myslivecké chaty. Na přehlídce vystoupí DH Poličanka, DH Astra Svitavy a DH Řetůvanka. Letos přijali pozvání naši vzácní hosté a to pan Karel Hegner, který Vás bude mimo jiné provázet celým programem a moravská Cimbálová muzika Aleše Smutného. Myslivecké sdružení Lipovec pro Vás připraví veškeré občerstvení včetně vynikající myslivecké kuchyně. Členové mysliveckého sdružení Vám umožní zakoupení jídel také před začátkem akce a to v době od 11.30 do 13.00. Oficiální zahájení přehlídky proběhne ve 14.00 hodin. Vstupné na akci je 70,- Kč.
pozvánka ve formátu .pdf po kliknutí zde

Věra Zemanová

28.duben 2011 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
které se koná ve středu dne 4.5.2011 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce
Na programu jednání bude:
• Projednání územního plánu obce Řetůvka


Jménem všech zastupitelů srdečně zve
Radka Hudcová, starostka

27.duben 2011 - Tisková informace: Kraj sjednotil poskytování pohotovosti

Pardubice – Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstane ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života volat záchrannou službu.

celá informace ve formátu .doc po kliknutí zde

25.březen 2011 - PRVNÍ SVATEBNÍ OBŘAD NA OBECNÍM ÚŘADĚ ŘETŮVKA

Historicky první svatební obřad
v prostorách obecního úřadu Řetůvka
se uskutečnil 25.března 2011 v 11:00 hodin
paní Marta MATĚJÍČKOVÁ a pan Karel FALTUS
zde byli oddáni
starostkou obce paní Radkou Hudcovou
za přítomnosti matrikářky paní Milady Flídrové

Buďte spolu šťastni co víc Vám přát ať Vám nezevšední slova mám tě rád !!

fotografie z obřadu

24.březen 2011 - HASIČSKÝ PLES V ŘETŮVCE

Jako každý rok tak i letos, tentokrát 19.3, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Řetůvka v sále Kulturního domu tradiční Hasičský ples.
V letošním roce se hasiči rozhodli pro změnu kapely, kterou se stala skupina PRIMÁTOR z České Třebové pod vedením pana Františka Dostálka. Došlo tak k příjemné obměně repertoáru minulých let, což uvítal nejeden tanečník či posluchač.
Hasiči i letos připravili na půlnoc bohatou tombolu, za což patří velký dík všem sponzorům a především pak Zdeňkovi Vašinovi, který celou tombolu s velkým úsilím zajišťuje. Samozřejmě nechybělo dobré občerstvení v podobě široké škály nápojů a již tradičního „ gulášku“.
Na ples přišlo asi stosedmdesát hostů nejen ze Řetůvky, ale i z okolních obcí, kteří se jak doufám, i podle prvních ohlasů, dobře bavili a příští rok opět zavítají na tuto akci ve stejně hojném počtu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem hostům a hlavně hasičům ze Řetůvky za další vydařenou kulturní akci našich obcí.
fotografie z plesu

V Řetůvce 24.03.2011
Libor Stárek

23.březen 2011 - POZVÁNKA NA SOUTĚŽ CHLADNOKREVNÝCH KONÍ

pozvánka

(propozice a přihláška)

31.leden 2011 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dne 8.1.2011 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. V minulých dnech proběhlo sčítání finančních darů s tímto výsledkem: v Řetůvce se vybralo 11.572,- Kč, pro porovnání v Řetové 15.799,- Kč a v Přívratě 8.078,- Kč. Celý výtěžek za českotřebovskou farnost činil 348.245,- Kč a bude použit na: občanskou poradnu, charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, pro centrum „Pod střechou“, pro centrum sociálních služeb Lanškroun, pro mateřské centrum Kopretina v Horní Sloupnice, do fondu pro rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů a pro osobní pomoc.
Obecní úřad děkuje našim koledníkům (Báře Kapounové, Elence Faltusové, Marušce a Standovi Hnykovým, Kryštofovi a Patrikovi Poslušných) a dvěma vedoucím skupinek paní Jiřině Kmentové a panu Jiřímu Novotnému, kteří bez ohledu na počasí trpělivě obcházeli dům od domu a Vám všem za jejich vřelé přijetí a přispění k takovému výsledku sbírky.

Věra Zemanová

31.leden 2011 - OZNÁMENÍ

Obecní úřad v Řetůvce nabízí DVD záznam ze slavnostního žehnání znaku a praporu Obce Řetůvky a slavnostních symbolů dechové hudby Řetůvanky ze dne 28.září 2010. Cena jednoho nosiče je 50,- Kč.

Věra Zemanová

13.leden 2011 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Obec Řetůvka vyhlašuje
Výběrové řízení č. 1/2011
Na pracovní pozici :
NEKVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
více podrobností na úřední desce
nebo otevřít dokument zde

starostka Radka Hudcová

1.leden 2011 - POZVÁNKA NA BESEDU O PUTOVÁNÍ INDIÍ

Dobrodružně s batohem na zádech a bez cestovky 1
Rádžastán (Indie)& Spiti Valley (Indie- Himaláje)
...fotky a malé povídání, část jednoho vejletu Petr Šimek & Majka Divincová

foto z Indie

kdy: 15. ledna 2011 v 16.00 hodin
kde: zasedací místnost Obecního Úřadu Řetůvka

10.prosinec 2010 - POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT

pozvánka na adventní koncert

navštivte stránky Věnebandu

starostka Radka Hudcová

OBECNÍ ÚŘAD ŘETŮVKA
Řetůvka 53 ; Řetůvka 561 41
Tel.: +420 465 585 131
retuvka@tiscali.cz
IČO: 00580937
ČÚ 16326 - 611 /0100
ID : wuma5c7

Portál VAK Jablonné nad Orlicí

VaK

obrázek

Využíváme služby firmy
E K O L A
ČESKÉ LIBCHAVY s.r.o.

MAS

Místní akční skupina Orlicko

obrázek

plánované odstávky
ČEZ distribuce

panoramatická fotka Řetůvky

Obraz v zasedací místnosti obce o velikosti 3 x 2m od Lucie Vašinové