Aktuality

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 17. 5.

P O Z V Á N K A na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Řetůvka dle Zákona č. 128/2000 Sb., § 16 odst.2, písm.f ve středu dne 17. 5. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce Na programu jednání bude: Projekt Domovní ČOV, VÝZVA č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci NPŽP                                                                                       Jménem všech zastupitelů srdečně zve Radka Hudcová, starostka Vyvěšeno: 24. 4. 2017 Sejmuto: 19. 5. 2017

Pozvánka na slavnostní otevření Božích muk

Zveme na odhalení a žehnání opravených Božích muk u Dolského potoka, které navazuje na meditační stezku šesti obnovených křížků v Knapovci v roce 2015. Slavnostní otevření se koná v neděli 9.4. 2017 ve 14.30 hodin v Knapovci a součástí je procesí z Knapovce ke kostelu v Dlouhé Třebové za doprovodu chrámového sboru z Dlouhé Třebové...

PRORODINNÁ OPATŘENÍ V ÚZEMÍ MAS ORLICKO

MAS ORLICKO, z.s. VYHLAŠUJE VÝZVU na realizaci PRORODINNÝCH OPATŘENÍ v území MAS ORLICKO, z.s. Cílem výzvy je rozšířit nabídku služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím péče o děti v době mimo školní vyučování. Motivem je zvýšit slučitelnost soukromého a pracovního života a to na základě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a dalších lokálních aktérů v území MAS ORLICKO,z.s.

HLEDÁTE BRIGÁDU NA LÉTO???

Obec Řetůvka hledá posilu v podobě brigádníků během léta...

Všechny aktuality

Nejbližší akce

07.06. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - 2
17.06. Řetůvský pedál
01.07. Traktoriáda, soutěž chladnokrevných koní
01.07. Dětský tábor MLOČEK ve Svratouchu (1.7. - 8.7.)
26.08. Loučení s prázdninami
Všechny akce