Aktuality

14. ROČNÍK SOUTĚŽE CHLADNOKREVNÝCH KONÍ

14. ročník soutěže chladnokrevných koní se uskuteční 1. července 2017...

JEL SE ŘETŮVSKÝ PEDÁL

28. ročník Řetůvského pedálu se uskutečnil dne 17. června 2017 za vcelku drsného počasí, když se teplota po celý den pohybovala mezi 10 a 15 °C, což pocitově ještě zhoršoval nepříjemný studený nárazový vítr, přesahující chvílemi rychlost 10 m/s, převážně severozápadního směru. Vše doplnily občasné přeháňky, které sice nebyly příliš vydatné, ale za daných teplotních a větrných podmínek byly poměrně nepříjemné. Součástí akce byla též tradiční cílová jízda "Hledej Řetůvku!", která se konala již podevatenácté. Přes nepříjemné podmínky do Řetůvky dorazilo celkem 123 našich věrných příznivců, které jsme u naší hospůdky vřele přivítali a snažili se všechny co možná nejlépe pohostit. Naprostá většina cyklistů z tras Řetůvského pedálu také dorazila úspěšně do cíle (poslední se pro diplom zastavil až před 20. hodinou už u nás doma). Sice nám zbylo pár nevyzvednutých diplomů, ale chápeme, že za daného počasí se zejména těm, kteří bydlí někde při trase, už do Řetůvky dojet nechtělo. Pevně veříme, že nikdo z nich neměl na naší akci žádné vážnější problémy, ať již technického nebo zdravotního rázu, nebo snad dokonce nehodu. Rád bych touto cestou poděkoval za ochotu a osobní nasazení všem spolupořadatelům a osazenstvu kontrol v Nových Hradech a Proseči. Někteří skutečně promrzli až na kost, zdá se, že jsme se s naší akcí tentokrát trefili do nejchladnějšího dne celého měsíce. Krátká zprávička z naší kuchyně: Nakonec se podařilo sníst veškerou zásobu dršťkové polévky a guláše zbylo jen pár porcí. Usmažili jsme téměř 10 kg hranolek a počet snězených řízků a smažených sýrů odhadujeme na cca 50 ks. Také bramboráky zmizely téměř beze zbytku. Vše tedy nasvědčuje tomu, že u nás všem chutnalo. Všem, kteří se podíleli na přípravě jídel a koláčů i samotné práci v kuchyni během akce, patří můj velký dík. Na závěr mé krátké zprávičky uvádím základní statistiku - rozložení účastníků dle absolvovaných tras: Silniční trasy: 76 cyklistů Horské trasy: 10 cyklistů Cílová jízda: 37 cyklistů Všem 123 účastníkům patří poděkování pořadatelů. Více naleznete na webu http://www.retuvskypedal.cz/

Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 17. 5.

P O Z V Á N K A na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Řetůvka dle Zákona č. 128/2000 Sb., § 16 odst.2, písm.f ve středu dne 17. 5. 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce Na programu jednání bude: Projekt Domovní ČOV, VÝZVA č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci NPŽP                                                                                       Jménem všech zastupitelů srdečně zve Radka Hudcová, starostka Vyvěšeno: 24. 4. 2017 Sejmuto: 19. 5. 2017

Pozvánka na slavnostní otevření Božích muk

Zveme na odhalení a žehnání opravených Božích muk u Dolského potoka, které navazuje na meditační stezku šesti obnovených křížků v Knapovci v roce 2015. Slavnostní otevření se koná v neděli 9.4. 2017 ve 14.30 hodin v Knapovci a součástí je procesí z Knapovce ke kostelu v Dlouhé Třebové za doprovodu chrámového sboru z Dlouhé Třebové...

Všechny aktuality

Nejbližší akce

26.08. Loučení s prázdninami
06.09. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - 3
18.11. Předvánoční jarmark
19.11. Dětské předvánoční odpoledne
06.12. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - 4
Všechny akce