Článek poskytuje praktické rady jak se chránit před ptačí chřipkou, jak postupovat při nálezu uhynulých ptáků, poskytuje kontakty na důležité organizace v této problematice a na zdroje dalších informací, informuje o opatřeních v případě výskytu ptačí chřipky, o možnostech se nakazit a o příznacích této nemoci u lidí.


AKTUÁLNÍ INFORMACE

6. 2. 2017 - Nařízení státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních v Pardubickém kraji - ohnisko Koldín


Co je to za onemocnění

Jedná se o infekční virové onemocnění postihující jak volně žijící ptáky, tak ptáky v chovech: např. slepice, krůty, kachny, husy a jiné ptáky chované v zajetí včetně exotického ptactva. Postižená zvířata jsou apatická, odmítají krmivo, trpí ztrátou chuti, sníženou snůškou, mají dýchací potíže, a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Inkubační doba onemocnění je 3-7 dní. K přenosu onemocnění dochází přímým kontaktem ptáků nebo nepřímo kontaminovanými pomůckami, krmivem, vodou apod. Onemocnění postihuje nejčastěji trávicí ústrojí zvířat. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky. Nakažený chov je nutné utratit. Nemocnost a úmrtnost může dosahovat až 100%.

Praktické rady k ochraně před ptačí chřipkou

 1. Vyhýbejte se styku s mrtvými nebo nemocnými ptáky (hlavně děti)

 2. Upozorněte své děti na nebezpečí z dotýkání se mrtvých a nemocných ptáků.

 3. Nevpouštějte ptáky do svého obydlí.

 4. Pečlivě dodržujte zásady osobní hygieny, hlavně při mytí rukou mýdlem před jídlem, zvlášť pokud jste v kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.

 5. Věnujte pozornost hygieně při vaření.

 6. Drůbeží maso a vejce důkladně tepelně zpracujte.

 7. Zabraňte, aby se vaše domácí zvířata dostala do styku s uhynulými nebo nemocnými ptáky nebo aby je zkonzumovala.

 8. Lidé, kteří jsou v kontaktu s drůbeží, by v případě podezření na nákazu chovu měli používat ochranné pomůcky – pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zakryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice, roušku a uzavřené ochranné brýle.

 9. Při cestách do ciziny dodržujte doporučení Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstva zdravotnictví. Nebezpečné mohou být místní trhy s drůbeží.


Nález uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků (labutě, husy, kachny, volavky, čápi apod.) vždy kontaktujte Krajskou veterinární správu pro Pardubický kraj.


Občan má zákonnou povinnost, učinit oznámení nálezu.

Krajská veterinární správa SVS pro Pardubický kraj

Husova 1747, Bílé předměstí, Pardubice

tel. 466 768 670

fax 466 263 101

e-mail 

web http://www.svscr.cz


Kontakty na pracovníky krajské veterinární správy:

MVDr. Radek Axmann             777 303 010        466 768 670        KVS Pardubický kraj

MVDr. Miroslav Stoklasa         777 783 307        465 525 815        KVS, inspektorát Ústí n Orlicí

MVDr. Jiří Chmela                  777 171 313        465 525 815        KVS, inspektorát Ústí n Orlicí

Další informace k ptačí chřipce lze získat na webových stránkách:

Státní veterinární správy ČR - www.svscr.cz

Ministerstva zdravotnictví - www.mzcr.cz

Ministerstva zemědělství - www.mze.cz


Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky: 

 • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné gumové rukavice, roušku nebo respirátor, pevné boty a pokrývku hlavy zakrývající vlasy

 • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce a obličej mýdlem

  V případě podezření na výskyt ptačí chřipky:

 • vydala Krajská veterinární správa SVS pro Pardubický kraj obecně závaznou vyhlášku pro řešení vzniklé situace

 • od ohniska nálezu bude vyhlášeno do poloměru 3 km ochranné pásmo a dalších 7 km pásmo dozoru


Jaká je možnost nákazy ptačí chřipkou 

Hlavní roli v přenosu infekce hraje přímý kontakt s nakaženými ptáky nebo s předměty, které samy o sobě mohou být virem kontaminovány. Infikovaní ptáci vylučují velké množství viru stolicí a kontaminují své okolí, kde může virus za vhodných podmínek přežívat. Největší ohrožení je při porážce, škubání, porcování a při přípravě masa z nakažené drůbeže.


Příznaky ptačí chřipky u lidí

Příznaky onemocnění ptačí chřipkou u člověka jsou vysoké teploty, bolesti hlavy, kašel, obtíže při dýchání přibližně po 7 dnech od kontaktu s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem. Zdravotní potíže konzultujte u lékaře. Pravděpodobnost onemocnění chřipkou ptáků je extrémně malá, zejména při dodržování základních hygienických  zásad. O vývoji v problematice ptačí chřipky ve městě budete průběžně informováni na těchto stránkách nebo si aktuální informace můžete nalézt na webových stránkách.

Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán.  Jde o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec moc vnímavý. Rizikem je zde možná mutace viru, která by následně mohla ohrozit zdraví lidí. Proto se provádí utracení ptáků v ohnisku. Více informací je možné nalézt na internetových stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz.