Mloček 2019

Indiana Jones a egyptský bůh podsvětí

SDH Řetůvka ve spolupráci s SDH Horní Sloupnice a obcemi již třetím rokem pořádaly letní tábor pro děti z okolních vesnic. Tábora se zúčastnilo 40 dětí z Řetůvky, Řetové, Sloupnice, z toho 17 dětí z okolí České Třebové, Ústí nad Orlicí, Litomyšle a dokonce až z Příbramska.

Ve dnech 29.6. – 5.7. 2019 se uskutečnil Letní tábor Mloček na téma Indiana Jones a egyptský bůh podsvětí. První den se děti zúčastnily archeologického kurzu přežití, kde se seznámily s doktorem Henrym Jonesem a doktorem Marcusem Brodym. Ten měl pro Henryho zvláštní úkol, a to přivézt zlatou sošku z Egypta, kterou stráží bůh podsvětí - Anubis a kterou lze získat pouze v určitou dobu za správné konstelace hvězd. Pokud by sošku nezískal, nastalo by trvalé zatmění Slunce, které by vedlo ke konci světa. Jelikož se na tuto výpravu už cítil Henry starý, rozhodl, že místo sebe vyšle 40 dětí a 11 dospělých do Afriky ověřit získané dovednosti z kurzu. Tak jsme se ocitli uprostřed pouště.

První den naše výprava pochodovala pouští, kde byly velké teplotní výkyvy mezi dnem a nocí a nikdo nevěděl, zda se svlékat nebo oblékat. Přecházeli jsme vratký most v džungli, který nás dovedl až k pyramidě, povedlo se nám vyřešit vstupní hlavolam a dostali jsme se dovnitř. Díky zastaralému systému otevírání dveří se spustila obranná past a pronásledovala nás valící se koule. Té jsme úspěšně utekli, propletli jsme se mezi pavučinami, vymotali jsme se mezi mumiemi, v noci jsme procházeli mezi chřestýši a na konci cesty na nás čekal bůh Anubis. Ukázal nám, jak vypadá soška, kterou musíme získat, ale ještě nebyl ten správný čas.

Ve středu nás čekal důležitý úkol. Utéct z pyramidy. Luštili jsme zašifrované azimuty, hieroglyfy, ručkovali jsme nad propastí, vázali jsme uzly, ale když jsme vyběhli z pyramidy ven, zjistili jsme, že se při zemětřesení zřítil už tak chatrný most. Nezbylo nám nic jiného než se po vzoru Indiana Jonese zhoupnout přes propast na biči. Podařilo se to celé výpravě a tak jsme se ve čtvrtek rozhodli, že to pořádně oslavíme. Pro děti byla připravená diskotéka, karneval, módní přehlídka v maskách a soutěž Svratouch má talent.

Pokud děti správně rozluštily šifry a hieroglyfy, dozvěděly se, že se v pátek v 8:59:32 musí vydat za Anubisem, aby jim vydal zlatou sošku. Poté je už čekal poslední úkol, odhadnout, kolik soška váží, aby se nespustila další past.

Součástí tábora byl také celodenní výlet do Toulovcových maštalí, koupání v nedalekém rybníku Chochol, letecký den s nejpočetnější sbírkou táborových čuňátek nebo noční přepad, který trval 2 hodiny! Děti ale byly statečné a vlajku získaly zpět.

Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu tábora, vedoucím, kteří se starali o zábavu dětí, kuchařům za každoročně vynikající kuchyni, zdravotnicím za foukání drobných bolístek, panu řidiči za bezpečnou dopravu na tábor a na výlety, sponzorům – obci Řetůvka a obci Sloupnice, díky kterým můžeme obohacovat a rozvíjet herní program a naše děti si odvážejí krásné odměny, panu Voříškovi a firmě JV Tranzit za poskytnutí autobusu, a už teď můžeme prohlásit, že začínáme pracovat na přípravách tábora na příští rok!

            Věříme, že Vás to s námi baví stejně jako nás s Vámi!

Za celý tým LT Mloček                     Lucie Vašinová a Martina Tonarová

Fotky z tábora naleznete na stránkách www.tabor-mlocek.proweb.cz v záložce Fotogalerie.

 

mlocek 2019

 

vedouci