POZVÁNKA na zasedání obecního zastupitelstva

P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva konaného

ve středu dne 13. 05. 2020 od 19.00 hodin

na sále kulturního domu v Řetůvce

Na programu jednání bude mimo jiné:

-     Informace o průběhu a závěrech šetření názoru obyvatel obce na využití p.p.č. 148/1

a skladové haly ZD Sloupnice pro potřeby obce

-     Rozpočtová opatření

Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Ing. Pavel Bělovský st., starosta

Vyvěšeno: 06. 05. 2020

Sejmuto: 13. 05. 2020