JAK DÁL V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ŘETŮVCE - KONCEPT

Letak k odpadum def 1

Letak k odpadum def 2

Koncept_systemu_sberu_a_shromazdovani_odpadu_v_obci_Retuvka_2-1.jpg

 

Koncept_systemu_sberu_a_shromazdovani_odpadu_v_obci_Retuvka_2-2.jpg