Dětská skupina Mloček v knihovně

Dětská skupina Mloček navštívila ve čtvrtek 18.6.2020 obecní knihovnu v Řetůvce.
Pro děti byl připraven program, ve kterém si samy zahrály v pohádce. Následovala
smyslová soutěž, kde se zavázanými očima hádaly jaké ovoce jí.
Dále si vyslechly četbu z knížky od autora Josefa Koláře, Z deníku kocoura Modroočka,
kterou krásně ilustrovala Helena Zmatlíková.
Na závěr si děti vybarvily pastelkami obrázek kocoura Modroočka podle svých představ
a prohlédly si knihovnu.

Fotografie z akce naleznete zde.