VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VLÁDY ČR 7. ledna 2021

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VLÁDY ČR 7. ledna 2021

 

Usnesení č.12     Změna krizových opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Usnesení č.13     Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Usnesení č.14     Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Usnesení č.15     Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Příloha č.1            Příloha č.1 k usnesení č.15

 

Usnesení č.16     Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou

                            událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky

                            neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního rozpočtu