hasiči prapor

Léta páně 1886, za panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.,

krále českého a uherského, byl v naší obci zvané Malá Řetová,

založen spolek dobrovolných hasičů.

Od tohoto roku, se zdarem a k dobru občanů, působí náš hasičský sbor.