P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva

konaného

ve středu dne 15. 09. 2021 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Na programu jednání bude mimo jiné:

-     Aktuální informace k rekonstrukci mostů a stavbě chodníku na křižovatce.

-     Informace k postupné sanaci shromaždiště odpadů a přípravě jeho napojení

   na elektrickou a vodní přípojku.

-     Rozpočtová opatření Q3/2021.

-     Plán kulturních akcí na Q4/2021.

Jménem všech zastupitelů

srdečně zve

                                                      Pavel Bělovský, starosta obce