Distribuce ČEZ
25. 10. 2021, 8:00-18:00
Řetůvka
 
č. p. 1, 2, 3, 5-11, 13, 14, 16-31, 34-39, 41, 42, 43, 44, 46-55, 57, 58, 60-71, 73-84, 86-113, 115-121, 124, 129
č. ev. 4, 5, 7, 8
kat. území Řetůvka (kód 745367)
parcelní č.
29/2, 48/2, 124, 149/1, 180/2, 191, 198/3, 651/40, 683/2
 
 

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem odběrném

nebo předávacím místě.

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech

zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny 

do vypnutého úseku distribuční soustavy.

Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.,

v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.