P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva konaného

ve středu dne 15. 12. 2021 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Na programu jednání bude mimo jiné:

-     Aktuální informace k rekonstrukci mostů a stavbě chodníku na křižovatce

-     Rozpočet obce na rok 2022

-     Rozpočtová opatření Q4/2021

-     Plánované stavební akce na rok 2022

-     Shrnutí aktivit realizovaných v roce 2021

Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Pavel Bělovský, starosta obce