V Řetůvce byly k dispozici dvě kasičky Oblastní Charity Ústí nad Orlicí,

           ve kterých bylo po ukončení Tříkrálové sbírky celkem

 

                                            17.480,-Kč 

Děkujeme všem dárcům