P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání obecního zastupitelstva konaného

ve středu dne 9.2. 2022 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Na programu jednání bude:

-     Schválení dodatku smlouvy s Pardubickým krajem o společném zadávání výběrového

řízení na dodavatele rekonstrukce mostu č.10 na křižovatce a stavbě chodníku.

 

Rozpočtové opatření Q1/2022.

                                                                                      Jménem všech zastupitelů srdečně zve

                                                                                                                      Pavel Bělovský, starosta obce