Všichni senioři Řetové, Řetůvky a Přívratu jsou zváni na

"Setkání seniorů z údolí Husího krku".

Setkání se uskuteční v sobotu 7.5.2022 od 14 hodin v kinosále v Řetové.

Hlavním hostem programu bude Vladimír Hron.

 

Podrobnosti naleznete i ve Zpravodaji č.1 letošního roku.