název zákonaplatnost odotevřít
Předpis č. 89/2012 Sb. - Zákon občanský zákoník 1.1.2014 přečíst
Zákon č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím 1.1.2000 přečíst
Metodický pokyn k postupům při poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb. 1.1.2000 přečíst
Zákon č.128/2000 Sb. – O obcích 1.1.2001 přečíst
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. – pravidla přístupného webu 23.10.2000 přečíst
Vyhláška č. 64/2008 Sb o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek .... 28. 2. 2008 přečíst
Zák. č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1.1.2006 přečíst
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 29.6.2000 přečíst
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 1.1.2007 přečíst
Zákon č. 159/2006 Sb. S pozdější novelou (zák. č. 216/2008 Sb.) – o střetu zájmů (Registr oznámení) 23.10.2000 přečíst
Zákon č. 216/2008 Sb. – o střetu zájmů 22.4.2008 přečíst