Založení obce

Obec vznikla v polovině 13. století v souvislosti s kolonizační činností, kterou tehdy v okolí Ústí nad Orlicí prováděli pro českého krále příslušníci rodu z Drnholce. Poprvé je doložena v roce 1292, kdy ji král Václav II. postupoval s částí lanšpersko - lanškrounského panství cisterciáckému klášteru na Zbraslavi. V uvedeném roce se vedle sebe připomínají dvě vsi - Řetová a Řetová Česká (Ritow, Ritow Bohemicalis). Z toho usuzujeme, že jedna byla založena českým obyvatelstvem, v druhé asi žilo obyvatelstvo cizí, zřejmě německé. Je obtížné rozhodnout, který z uvedených názvů patří Řetové a který Řetůvce. Pouze podle celkového uspořádání katastru vsi usuzujeme, že pravděpodobně Řetůvka je starší, vznikla snad v počátečním období zmíněné kolonizace, které se účastnilo české obyvatelstvo, a že se tedy jedná o zmíněnou Českou Řetovou, zatímco Řetová vznikla pravděpodobně o něco později již za účasti německých kolonistů.

Původ názvu obce

Původ názvu Řetůvky, nazývané rovněž Malá Řetová je stejný jako u Řetové. Na výklad zvláštního místního jména existuje několik názorů. Litomyšlský historik K. Zelinka se domnívá, že jde o zkomoleninu názvu Hrutov (tak byla nazývána oblast kolem zemské stezky mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem), odkud prý do vsi přišli první osadníci. Pravděpodobnější se zdá výklad M. Lutterera, že místní jméno je odvozeno od botanického názvu rýt (staročesky rét), což byl název pro mařinku barvířskou, která snad rostla na březích potoka, nad nímž byla založena vesnice. Obec je někdy nazývana i Malá Řetová jako protiklad Velké Řetové.

Historický vývoj obce

Řetůvka byla až do zrušení poddanství v roce 1848 příslušenstvím lanšpersko - lanškrounského panství. V roce 1654 bylo ve vsi 15 poddanských usedlostí. Po zřízení okresů v roce 1850 byla Řetůvka připojena k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí a politickému okresu Lanškroun. V letech 1938 - 1945 náležela k politickému okresu Litomyšl, od roku 1945 dosud náleží k okresu Ústí nad Orlicí.

Kronika obce

Správní vývoj obce od roku 1960

Obec byla s výjimkou let 1989 - 1990, kdy náležela k městu Ústí nad Orlicí, vždy samostatná. Žádné osady Řetůvka neměla.