Řetůvka je obec ležící v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Obec leží na křižovatce silnice třetí třídy z Řetové a silnice druhé třídy z Litomyšle přes Sloupnici do Ústí nad Orlicí. Z křižovatky odbočuje slepá ulice, patřící obci, která se táhne malebným údolím. Podél slepé ulice leží stěžejní část osídlení obce. Leží asi 11 km od Litomyšle, 10 km od České Třebové a 6 km od Ústí nad Orlicí, ke kterému v minulosti po dva roky (1989-1990) patřila.

Obec se rozkládá v údolí kolem potoka Řetovka s místním názvem „ Husí Krk „ a plynule přechází do údolí Hrádeckého. V blízkém okolí obce se hojně vyskytuje Mlok skvrnitý, kterého si Řetůvka vložila i do znaku obce. Stráně jsou porostlé bohatou květenou,hnízdí zde mnoho vodního a zpěvného ptactva. První zmínka o obci je z roku 1292 v darovací listině Václava II. Svému otčímu Záviši z Falkenštejna pod názvem „ Ritow „. Z toho se dá odvodit, že byla založena německými kolonisty. Později se však zcela počeštila. Jméno obce se postupně měnilo, až do roku 1924, kdy se jméno obce s názvem Malá Řetová změnilo na Řetůvka. Tento název platí až do dnešní doby.

V roce 1989 byla obec v souladu se strategií rušení malých obcí a jejich připojování k větším připojena k sousednímu okresnímu městu Ústí nad Orlicí. Po pádu komunistického režimu si občané obce zvolili cestu k opětovnému osamostatnění.

znak obce300 vlajka

(znak a vlajka obce)

 

Z údajů Českého statistického úřadu :

Druhy pozemků

Celková výměra pozemku 423 ha
Orná půda 186 ha
Zahrady 21 ha
Trvalé trávní porosty 53 ha
Zemědělská půda 260 ha
Vodní plocha 2 ha
Lesní půda 133 ha
Zastavěné plochy 4 ha
Ostatní plochy 24 ha

 

Druhy pozemků

 

Podle převažující činnosti

Počet podnikatelských subjektů celkem 44
Zemědělství, lesnictví, rybolov 5
Průmysl 4
Stavebnictví 7
Obchod, prodej a opravy mot.vozidel a pohostinství 14
Ostatní obchodní služby 5
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2
Školství a zdravotnictví 1

 

Podle právní normy

Obchodní společnosti 2
Živnostníci 36
Ostatní právní formy 6

 

Obyvatelstvo

Počet bydlících obyvatel k 26.3.2011 284
muži 149
ženy 135
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 42
muži 22
ženy 20
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 179
muži 99
ženy 80
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 63
muži 28
ženy 35

 

Kultura

kulturní zařízení ostatní 1
středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
sakrální stavba 1
hřbitov 1

Ve volebních obdobích od roku 1990 se vystřídalo šest starostů obce:

  • 1990 - 1994 – Stanislav Hudec
  • 1994 - 1998 – Vojtěch Kodytek
  • 1998 - 2002 – Martin Kapoun
  • 2002 - 2006 – Jiří Chadraba
  • 2006 - 2010 - Ing. Pavel Bělovský
  • 2010 - 2014 - Radka Hudcová
  • 2014 - 2018 - Radka Hudcová
  • 2018 - 2022 - Ing. Pavel Bělovský