Ostatní dokumenty

Titulek Datum Typ souboru
KANALIZAČNÍ ŘÁD - KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE ŘETŮVKA 23.07.2017 .pdf
Svozový plán firmy EKOLA - rok 2017 05.12.2016 .pdf
Požární řád obce Řetůvka platný od 14-09-2016 14.09.2016 .pdf
Audit ROT 31.05.2016 .pdf
Závěrečný účet ROT za rok 2015 31.05.2016 .doc
Výkaz hodnocení ROT za rok 2015 31.05.2016 .pdf
Závěrečný účet obce za rok 2015 31.05.2016 .docx
Přezkum hospodaření obce za rok 2015 31.05.2016 .pdf
Rozpočet příjmů a výdajů DSO ROT na rok 2016 18.02.2016 .xls
Svozový plán odpadu na rok 2016 16.12.2015 .pdf
Závěrečný účet ROT za rok 2014 03.06.2015 .doc
Závěrečný účet obce za rok 2014 26.05.2015 .docx
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014 26.05.2015 .pdf
Audit hospodaření obce za rok 2014 04.04.2015 .pdf
Pravidla pro samovýrobu palivového dříví 16.03.2015 .pdf
Program obnovy venkova 2015 - 2018 10.09.2014 .pdf
Závěrečný účet obce za rok 2013 27.05.2014 .docx
Změna dopravního značení na silnici II. třídy č. 360 31.01.2014 .pdf
Závěrečný účet obce za rok 2012 17.04.2013 .pdf
Kontrola hospodaření obce 22.02.2013 .pdf
Řád obecních vyhlášek 18.09.2012 .doc
Plán obnovy venkova 18.09.2012 .doc
Povodňový plán obce 31.08.2012 .pdf
příloha č.9 povodňového plánu - seznam hydrantů 31.08.2012 .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řetůvka za rok 2011 19.06.2012 .pdf