S účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazuje pohyb

a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek

(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),

včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Respirátor nebo dvě zdravotnické obličejové masky budou lidé muset nosit v obchodech, provozovnách služeb,

na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích. Povinné budou také ve zdravotnických zařízeních,

kde se poskytuje ambulantní péče, nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb, ve všech prostorách staveb či venku,

když jsou rozestupy menší než dva metry. Nosit se budou muset také v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.

 

Plné znění mimořádného opatření naleznete zde:

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest

s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání