Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března,

ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých

krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.

 

- V zastavěném území obce bude povinné všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor

  nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech,

  jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami.

 

- Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný

  trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude

  platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj

  mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště.

  Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením nebo

  čestným prohlášením.

   Vzory formulářů naleznete ZDE.

 

- Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny budou jen nezbytné cesty, například na nákupy

  a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a

  na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

 

- Byly upraveny výjimky pro otevření obchodů a služeb. Budou opět uzavřeny například prádelny a čistírny,

  autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví, prodejny

  se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz

  automyček bude možný pouze bez obsluhy. 

 

- Od 1. března budou muset přerušit školní prezenční docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně

  přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých.

  Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém

  zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete zde -  Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021.

Oficiálně zveřejněná usnesení naleznete zde  - Jednání vlády, 26. února 2021