Pro zvětšený výskyt nemoci Covid 19 v obci

byla akce "Mikulášská nadílka" zrušena.

Poslední plánovaná akce "Adventní koncert" je zatím stále v platnosti.