P O Z V Á N K A

na zasedání obecního zastupitelstva konaného

ve středu dne 15. 6. 2022 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Na programu jednání bude mimo jiné:

-     Aktuální informace k rekonstrukci mostů a stavbě chodníku na křižovatce

-     Rozpočtová opatření

-     Schvalování prodejů obecních pozemků

-     Průběh plánovaných investičních akcí a oprav v roce 2022

-     Plánované kulturní akce na rok 2022 - aktualizace

Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Pavel Bělovský, starosta obce