- Obec Řetůvka informuje občany, že obchod bude z důvodů svátků ve dnech 5. a 6. července uzavřen.

 

 - Obec Řetůvka informuje občany, že dlouho plánovaná rekonstrukce křižovatky bude zahájena

v druhé polovině července. Vítězem výběrového řízení se stala firma SKANSKA, která aktuálně

zajišťuje potřebná povolení. Tyto informace budou také zveřejněny na informačních tabulích

a webových stránkách obce.