Dne 26.7.2022 bude část obce Řetůvka kvůli plánované odstávce distribuce ČEZ 
bez elektrické energie. Tato odstávka bude provedena v čase 8:00 - 18:00 .

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:


Řetůvka
č. p. 1, 2, 3, 5-11, 13, 14, 16-31, 34-39, 41, 42, 43, 44, 46-55, 57, 58, 60-71, 73-84, 86-113, 115-121, 124, 126, 129
č. ev. 4, 5, 7, 8

kat. území Řetůvka (kód 745367)
parcelní č.
12, 29/2, 48/2, 124, 148/1, 149/1, 180/2, 191, 198/3, 568/1, 651/40, 683/2