- Obec Řetůvka informuje občany, že ve středu 27. července bude zahájena rekonstrukce křižovatky.

V prvních dnech stavby bude probíhat frézování vozovky a výstavba objížďky. Vjezd do obce bude zajištěn,

pouze část komunikace bude vyfrézována. Silnice do obce Sloupnice bude uzavřena. Bližší informace budou

k dispozici během několika dnů. Tyto informace budou také zveřejněny na informačních tabulích a webových

stránkách obce.

 

- Společnost ČEZ distribuce informuje občany, že v úterý 26. července v době od 8 h do 18 h bude v celé

obci přerušena dodávka el. energie.