POZVÁNKA

na zasedání obecního zastupitelstva konaného

ve středu dne 21.9.2022 od 19:00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Na pořadu jednání bude mimo jiné:

 

- Aktuální informace k rekonstrukci mostu a stavbě chodníku na křižovatce

- Rozpočtová opatření

- Schválení smlouvy o dílo na opravu místní komunikace od č.p. 78 k č.p. 98

 

 

Jménem všech zastupitelů srdečně zve

Eva Novotná, místostarostka obce