SDH Řetůvka ve spolupráci s SDH Horní Sloupnice a obcemi již druhým rokem pořádaly letní tábor pro děti z okolních vesnic. Kromě Řetůvky, Řetové, Přívratu a Sloupnice se našeho tábora letos zúčastnilo i 14 přespolních dětí, převážně z Libchav a Vysokého Mýta.

Ve dnech 30.6. – 6.7. 2018 se uskutečnil Letní tábor Mloček na téma Cesta na tajuplný ostrov. 37 dětí a 12 vedoucích ztroskotalo na ostrově při průjezdu Žďárským trojúhelníkem poblíž Svratouchu a zaseklo se v minulosti. Přežívali na Tučkově hájence ve stanech s podsadami a každý den plnili úkoly, díky nimž získávali indicie, které jim zanechal vědec Alexandr Anderson. (Při sestavování stroje času ho napadl Triceratops a nešťastnou náhodou neovladatelně cestuje v čase a prostoru.) Nejdůležitějším úkolem bylo získat Měsíční kámen, který chyběl jako poslední element do stroje času, aby se trosečníci dostali zpět domů do přítomnosti.

Děti byly rozděleny na 4 týmy. Každý tým měl svůj název, pokřik, barvu a vlajku, kterou si děti samy vyrobily. Denně byl pro ně připraven bohatý program a výborná kuchyně. I počasí nám přálo, i když první dvě noci byly poměrně chladnější.

Hned v noci ze soboty na neděli nám asi o půl 1. ukradli vlajku a poslali výhružnou MMS. Naštěstí byli táborníci šikovní a vlajku získali zpět. Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet do Údolí řeky Doubravy, kam jsme se dopravili osobně propůjčeným autobusem a díky němu jsme se tentýž den stihli i vykoupat v nedalekém rybníku. V noci probudil děti ze spánku budíček a bylo jim oznámeno, že je pro ně přichystaná noční stezka odvahy. I přes prvotní strach, děs a hrůzu, se všem dětem podařilo projít přes dinosaury, egyptské mumie, opičáky a jiná strašidla až do cíle a zapsat se na podpisovou listinu. Hned den na to nám podruhé někdo ukradl vlajku. Tentokrát bylo pachatelů více a děti je honily kolem chaty déle než hodinu. Dokonce se jim povedlo přepadnout hlídku a přivázat ji ke stožáru místo vlajky. Naštěstí vše dopadlo dobře a všichni jsou bez újmy. Vlajku jsme opět získali. Poslední den jsme se po obědě vypravili po stopách dinosaurů. Šli jsme po louce, do lesa a po cestě jsme plnili různé úkoly. A na konci na nás čekalo překvapení. Uprostřed lesa jsme objevili dinosauří hnízdo a v něm hned 4 obrovská vejce, která hlídala dinosauří máma. Děti jí musely ukázat kód, který rozluštily během týdne a pokud byl správný, mohly si odnést vejce s sebou. Pro každý tým bylo připraveno jedno. I přes drobné zaváhání jsme si mohli odnést všechna vajíčka a v táboře je otevřít. Jaké bylo udivení všech, když uvnitř místo dinosaurů byly dobroty! Děti si je v každém týmu spravedlivě rozdělily, někteří nezapomněli ani na své vedoucí, a v odpoledních hodinách jsme se díky Měsíčnímu kameni vydali plni zážitků zpět domů.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravách, tak i na chodu tábora, za výborný výsledek, sponzorům – obci Řetůvka a obci Sloupnice, bez kterých by se akce nemohla konat, a doufáme, že se ve stejné sestavě sejdeme opět za rok!

Fotky z akce můžete vidět na Facebookové stránce „Letní tábor Mloček“ nebo na stránkách obce Řetůvka.

Za celý tým                                                        Lucie Vašinová a Martina Tonarová (roz. Vašinová)