Místo Řetůvka

P O Z V Á N K A 

na ustavující zasedání zastupitelstva obce Řetůvka ve středu dne 14. 12. 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce

Na programu jednání mimo jiné bude:

- Projednání a schválení rozpočtových opatření

- Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017

- Projednání a schválení odkupu pozemků

- Informace o sport.kulturních akcí na rok 2017

  

Jménem zastupitelů srdečně zve

Radka Hudcová

Vyvěšeno: 30.11.2016

Sejmuto: 14.12.2016