Ostatní dokumenty

Titulek Datum Typ souboru
Zápis z výběrového řízení na zhotovení autobusové čekárny 04.04.2012 .pdf
Výsledky sčítání lidu v roce 2011 12.03.2012 .xls
Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR 01.08.2011 .pdf
Rozsah poskytované péče LSPP v Pardubickém kraji 27.04.2011 .doc
Ceník poplatků za užívání hrobového místa na pohřebišti v obci Řetůvka 01.01.2008 .doc
Požární poplachová směrnice 01.07.2007 .doc